Hannusmetsä – elintärkeä osa Hannusjärven valuma-aluetta

hannusmetsa.jpg

Hannusjärven ja Länsiväylän välistä noin 47 hehtaarin aluetta kutsutaan Hannusmetsäksi. Se muodostuu Martinmäen ja Bondaksenkallion jyrkkäpiirteisistä, jopa 40 metrin korkuisista kallioista, ja niiden välisestä luonnontilaisesta metsä-, suo- ja kallioalueesta. Nämä jylhät, karut ja helposti kuluvat kalliot kätkevät suojiinsa pieniä korpimaisia soistumia. Metsässä kukoistavat muun muassa vanamo, maariankämmekkä, valkolehdokki sekä komeat hiirenportaat. Alueelle mahtuu erilaisten suotyyppien, lehtojen, kivikkoisten mustikkatyypin metsien, karujen kalliometsien ja kuivien kankaiden muodostama mosaiikki, joka on Etelä-Espoossa vailla vertaa.

Hannusmetsässä on paikoin runsaasti tuulenkaatoja ja lahoja pystypuita. Etelä-Suomen metsäluonnon monimuotoisuusohjelman (METSO 2008–2016) mukaisista merkittävistä elinympäristöistä alueella esiintyy useita.

Hannusmetsä on korvaamaton ulkoilu- ja virkistysalue Hannuksen, Iivisniemen, Hannusjärven, Järvitorpan ja Etelä-Nöykkiön asukkaille. Lisäksi se on Kaitaan koulun ja lukion sekä Martinkallion koulun sekä Iivisniemen ja Järvitorpan päiväkotien lasten oppimis- ja liikuntaympäristö. Metsä toimii myös asuinalueiden melusuojana ja alueen keuhkoina. Asukkaiden määrä Hannusmetsän läheisyydessä lisääntyy tulevaisuudessa huomattavasti. Siksi on tärkeää, että pienil uonnonvarainen lähimetsä säilyy asukkaiden henkireikänä.

Hannusmetsä ei ole vain yksi viheralue muiden joukossa. Se on tärkein osa Hannusjärven pienestä valuma-alueesta. Järven vesiolosuhteiden tasapaino vaikuttaa oleellisesti Etelä-Espoon oloissa ainutlaatuiseen järviluontoon ja sen kasvillisuuteen sekä eläimistöön. Kaikki toimenpiteen valuma-alueella vaikuttavat ratkaisevasti järven kohtaloon. Hannusjärvi rantoineen ja rantavyöhykkeellä sijaitsevine vanhoine rakennuksineen on säilynyt lähes samanlaisena noin 80 vuoden ajan. Hannusmetsän valuma-alueelle ei koskaan saa rakentaa, jotta ainoa Etelä-Espoon mantereella sijaitseva ja 2300 vuotta vanha järvi säilyisi elinkelpoisena tuleville sukupolville, (Hallitusmuoto § 14 a, Maankäyttö- ja rakennuslaki § 1 ja 41 sekä YVA-laki).

Kaikki Hannusmetsää koskevat Espoon kaupungin teettämät selvitykset puoltavat metsän säilyttämistä luonnonvaraisena.

Lisää tietoa Hannusmetsää ja järven valuma-aluetta koskevista tuktimuksista ja selvityksistä >>>