Yhdistyksen tarkoitus

Me yhdistyksen jäsenet haluamme varmistaa, että Hannusjärvi säilyy elinvoimaisena tulevillekin sukupolville . Me pyrimme selvittämään järven tilan ja tarpeen mukaan organisoimaan kalan istutusta, viherkasvien niittoa, ruoppausta ja talvihapettamista.

Pyrimme varmistamaan, että valuma-alueella maata omistavat tahot tekevät kaikkensa, jotta järven kuormitus ei kasvaisi. Uskomme, että tutkimukset tulevat osoittamaan, että järvi ei kestä lisärasitusta. Siksi toimimme niin, että Espoo säilyttää rakentamattoman ja kaavoittamattoman pohjoisrannan ja länsipäädyn luonnonmukaisena viheralueena ilman rakennettuja hiekkateitä.

Pyrimme vaikuttamaan niin, että jo vuonna 1977 teetetyn maisemaselvityksen ja suunnitelman mukaan koko Hannusjärven pohjois- ja koillispuolella oleva kalliomaasto suojellaan siten, ettei alueelle osoiteta mitään rakennustoimintaa eikä maastoa muuttavia vapaa-ajantoimintoja. Alueelle olisi kunnostettava luonnonmukainen polku- verkosto, joka ohjaa kulutuksen kestävimmille alueille.

Vetoamme Espoon luonnonystäviin, Espoon kaupunkiin, Uudenmaan ympäristökeskukseen ja muihin tahoihin, joiden tavoitteena on luonnon vaaliminen ja alueella harvinaisen monipuolisen ekosysteemin ja järven pelastaminen. Tervetuloa mukaan vesistötalkoisiin kannattavaksi jäseneksi, sponsoriksi tai lahjoittajaksi.