Perustaminen ja toiminnan käynnistäminen

Anja ja Jaakko Forssén kutsuivat kotiinsa toistakymmentä hannusjärveläistä kesäkuussa 1997. Keskusteluissa todettiin, että 1990-luvun puolivälissä Hannusjärven tila oli alkanut huonontua. Rehevöityminen eteni nopeasti. Paljon kaloja oli kuollut talvella 1996.

Kalanpoikasten joukossa oli enemmän särkiä kuin koskaan aikaisemmin. Vesikasvit valtasivat yhä suuremman osan järven pinnasta. Järvi voi huonosti ja sille oli tehtävä jotain. Olimme yksimielisesti valmiita pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja talkootoimintaan. Kukin läsnä olevista lupasi miettiä suuntaviivoja Hannusjärven suojelutoiminnalle.

Kesän kuluessa Seppo Salo kutsui Espoon kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Erkki Pätiälän maastokäynnille. Pätiälä kertoi, että vesistöjen hoitoon on varattu erittäin vähän rahaa. Mutta jos kaikki järven ranta-asukkaat saadaan mukaan suojeluyhdistykseen ja yhdistyksessä tehdään hyvin perusteltuja yksimielisiä ehdotuksia, niin mahdollisuudet saada kaupungilta tukea ovat paremmat.

Samana syksynä Seppo keskusteli Uudenmaan ympäristökeskuksen Jarmo Vääriskosken ja Vihdin Enäjärven suojeluyhdistyksen puheenjohtaja Antti Uusitalon kanssa järvien

hoidosta. Vääriskoski lainasi Veijo Ilmavirran toimittaman kirjan ”Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet”. Uusitalo lähetti malliksi oman yhdistyksensä kunnostussuunnitelmia ja

budjetteja. Seppo oli yhteydessä myös Suomen luonnonsuojeluliittoon, missä kiinnostuttiin heti asiasta ja luvattiin tukea.

Seppo Salo laati keskustelujen ja dokumenttien pohjalta alustavan toimintasuunnitelman ja ehdotuksen yhdistyksen säännöiksi ja lähetti kaikille Hannusjärven rannalla asuville kutsun saapua kokoukseen 17.5.1998. Tilaisuuteen saapui edustaja kaikista ympärivuotisesti järvenrannalla asuvista perheistä yhtä lukuun ottamatta. Poissaolevalta perheeltäkin oli saatu tieto, että he tulevat mukaan mahdollisesti perustettavaan suojeluyhdistykseen. Kokous julistettiin yksimielisesti yhdistyksen perustavaksi kokoukseksi. Kokouksessa hyväksyttiin yhdistyksen säännöt ja tavoitteet sekä valittiin hallitus ja viisi toimikuntaa.

Totesimme, että tavoitteemme on, että Hannusjärvi säilyy elinvoimaisena tuleville sukupolville. Selvitämme järven tilan ja organisoimmme kalan istutusta, vesikasvien niittoa, ruoppausta ja talvihapettamista tarpeen mukaan. Pyrimme myös varmistamaan, että valuma-alueella maata omistavat tahot tekevät kaikkensa, jotta järven kuormitus ei kasvaisi liikaa. Päätimme edistää Hannusjärven ja sen valuma-alueen luonnon suojelua ja maiseman kunnostamista sekä hoitoa.

Hansulaiset ryhtyivät innostuneesti opiskelemaan vesistön suojelua. Parin vuoden jälkeen ymmärsimme, että edessä on elinikäinen projekti. Oli käynyt selväksi, että järveen liittyvät luonnon prosessit ovat erittäin monimuotoisia ja ihmisen kannalta vääränlaisten prosessien pysäyttäminen tai niiden muuttaminen positiivisiksi on hyvin haasteellinen tehtävä.